DINING

อีกหนึ่งความประทับใจของเรา คือร้านอาหารที่เปิดโล่งและศาลากาแฟทรงไทยล้านนา

Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining Phusanfah Dining

PHUSANFAH RESTAURANT

ร้านอาหารภูสันฟ้า ด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การใส่ใจในทุกรายละเอียด และมาตรฐานคุณภาพในระดับสูง เป็นสิ่งที่คุณจะมั่นใจได้ในทุกสิ่งที่ได้สัมผัส